Board of Directors

Mr. Tek Raj NiraulaMr. Mahesh GhimireMr Ashish ShresthaMr Bharat Kumar PokhrelMr. Khem Raj LamichaneMr. Tuk Prasad PaudelMs. Simran Kumari BhimsariaTop